KRKDPWP

Komitet Rozwoju KDP w Polsce

Szukaj

Partnerzy

Aktualności

Minister Ekologii, Transportu i Budownictwa Francji Natalie Kosciusko-Morizet otwarła dwa nowe dworce – TGV Besançon Franche-Comté i TGV Belfort-Montbéliard (linia Ren – Rodan)...

Więcej…

Technika

Wszystkie budowane do tej pory pociągi typu ICE eksploatowano wyłącznie na liniach zelektryfikowanych.

Więcej…