KRKDPWP

Shinkansen SERIA E1 I E4

Sukces linii Shinkansen Wschodni, przejawiający się systema­tycznym zwiększaniem liczby pasażerów spowodował jednocze­śnie, że możliwości przewozowe używanych dotychczas jedno­stek serii 200 i 400 się wyczerpały.

Postanowiono zatem opracować pociągi piętrowe o wysokości maksymalnej 4,5 m, nazwane Max (Mutli Amenity Express), oznaczone jako E1.

Proto­typ wprowadzono do eksploatacji w 1991 r. jako pociąg 6-wago­nowy, który obsługiwał kursy na linii Yamagata (w 1994 r. doda­no jeden wagon bierny). Pociągi produkowane seryjnie były zestawiane z 6 wagonów silnikowych i 6 doczepnych oraz mogły zabrać jednorazowo 1235 pasażerów na miejscach do siedzenia. Jednostki tej serii były napędzane 24 silnikami o łącznej mocy 9900 kW, sterowanymi za pomocą falowników tyrystorowych GTO. Ich prędkość maksymalna wynosiła 240 km/h. Te pociągi miały układ siedzeń 3+3, a nie jak typowy dla pociągów Shin­kansen 3+2. Przeniesienie napędu następowało poprzez prze­kładnię wykonaną ze stopu aluminium i wał drążony. Pudło po­ciągu utrzymano w kolorystyce białej z niebiesko-szarymi deseniami. W 1997 r. opracowano kolejny pociąg, o podobnej zdolności przewozowej, nazwany E4 Max. Składał się 8 wago­nów, w tym 4 silnikowych. Silniki były sterowane za pomocą fa­lowników zbudowanych na tranzystorach IGBT i pozwalały na roz­winięcie prędkości do 240 km/h. Wyposażenie wnętrza było identyczne, jak w pociągach serii E1. Jednostka E4 może zabrać jednorazowo 1634 osoby, a pociąg złożony z dwóch jednostek E4, długości 403 m – 3264 osoby. Przyjęty układ siedzeń to 3+2 lub 3+3. Jednostki E1/2/3/4 są kompatybilne i można je łączyć razem w pociąg.

Pierwsze ezt serii E4 zostały dostarczone w październiku 1997 r., natomiast w grudniu wprowadzono je do eksploatacji na linii Tōhoku Shinkansen. W kwietniu 1999 r. pociągi serii E4 roz­poczęły kursowanie połączone z jednostkami serii 400 jako po­ciągi Yamabiko/Tsubasa. Ponieważ liczba pasażerów się zwięk­szyła, w czerwcu 1999 r. uruchomiono kolejne pary pociągów na tej linii.

W maju 2001 r. pociągi serii E4 Max wprowadzono na linię Jōetsu Shinkansen, jako pociągi Max-Asahi i Max-Tanigawa, a w lipcu – jako pociągi sezonowe Max-Asama na linię Nagano Shinkansen. W sierpniu 2002 r. jednostki serii E4 były ponownie testowane na linii Tōhoku Shinkansen między stacjami Morioka i Hachinohe. Natomiast w listopadzie 2003 r. pierwsze zmoderni­zowane jednostki serii E1 wprowadzono na linię Jōetsu Shinkan­sen. Liczbę pociągów Shinkansen kursujących po liniach Tōhoku, Jōetsu i Nagano podano w tabelach 12 i 13.

Więcej w artykule pod linkiem

Szukaj

Partnerzy

Aktualności

Chiny: 26 grudnia na trasie dużych prędkości pomiędzy Pekinem i Guangzhou zaczęły kursować pociągi. Było to możliwe dzięki ukończeniu budowy, liczącego 663 km, odcinka Pekin - Zhengzhou. W ten sposób zakończono projekt, którego realizację rozpoczęto w czerwcu 2005 roku.

Więcej…

Technika

Jednostki serii 700 i 700N miały być rozwinieciem dotyczczasowych serii 300 i 300X, przystosowane do prędkości 300 km/h i kursować obok serii 500.

Więcej…