KRKDPWP

Shinkansen SERIA 500

We wrześniu 1994 r. ogłoszono rozpoczęcie prac nad nowym po­ciągiem oznaczonym jako seria 500, który miałby wejść do eks­ploatacji na przełomie 1997 i 1998 r. Potencjalnym miejscem eksploatacji byłaby linia Sanyō Shinkansen. 

Docelowa prędkość pociągu miała wynosić 300 km/h. Pudło pociągu wykonano z lekkich stopów stali, stosując wzdłuż szkieletu pudła dodatkowo wzmocnienia o kształcie plastrów pszczelego miodu. Szerokość pociągu wynosiła 3380 mm, wysokość – 3690 mm, co było wielkościami porównywalnymi z analogicznymi dla jednostek serii 300. Wagony sterownicze by­ły o 2 m dłuższe, niż wagony środkowe (27 m zamiast 25 m), ponieważ dla zapewnienia odpowiednio aerodynamicznej formy czoło pociągu miało kształt bardziej zbliżony do samolotu niż po­ciągu. Praktyczną cechą takiego rozwiązania jest również zmniej­szenie hałasu podczas wjazdu i jazdy w licznych tunelach. Wszystkie osie pociągu są napędzane asynchronicznymi silnika­mi trakcyjnymi o mocy po 285 kW każdy. Moc pociągu wynosi 18 240 MW, co umożliwia osiągnięcie prędkości eksploatacyjnej 320 km/h oraz konstrukcyjnej 365 km/h. Odbiór prądu z sieci trakcyjnej odbywa się za pomocą dwóch pantografów w kształcie skrzydeł, a po dachu pociągu biegnie przewód wysokiego napię­cia. Pociąg serii 500 może zabrać jednorazowo 1324 pasażerów, w tym 200 w kl.1 (Klasa Zielona). W 1996 r. JR-Zachodnia zamówiła 9 pociągów serii 500, z których 3 pierwsze zespoły skierowano do eksploatacji w marcu 1997 r. W rezultacie czas przejazdu między dworcami Shin- -Ōsaka i Hakata skrócił się o 15 min, tj. do 2 godz. 17 min (553,7 km), co daje średnią prędkość 243 km/h (przy trzech po­stojach podczas jazdy). Najszybsze pociągi tej serii kursują (dane z 1999 r.) między stacjami Hiroshima i Kokura, osiągając średnią prędkość 262 km/h. Pod koniec listopada 1997 r. pociągi serii 500 rozpoczęły kursowanie między Tokio i Hakatą, jako pociągi Nozomi, a w re­zultacie czas przejazdu skrócił się do 4 godz. 49 min. Rok póź­niej zwiększono liczbę par pociągów z 5 do 7 dziennie obsługi­wanych jednostkami serii 500. Natomiast w październiku 1999 r. w tej samej relacji i tym samym rodzaju pociągów rozpoczęły kursowanie także młodsze jednostki serii 700.

 

Więcej w artykule pod linkiem  

Szukaj

Partnerzy

Aktualności

 Polska: Europejski Bank Inwestycyjny udzielił dwóch kredytów na łączną sumę 165 mln € na sfinansowanie prac związanych z infrastrukturą, które umożliwią przejazd pociągów przy wyższych prędkościach na sieci krajowej.

Więcej…

Technika

fot. bigbug21

W 1982 r. pojawił się prototyp ICE-V, który oznaczono serią 410.  Czołowe jednostki napędowe, o mocy 4200 kW każda, wybudowały:...

Więcej…