KRKDPWP

Polskie linie dużych prędkości w sieci TEN-T

Od samego początku prac nad projektami linii dużych prędkości w Polsce zakładano wydłużenie linii dużych prędkości do Niemiec i Republiki Czeskiej. Wymaga to przeprowadzenia uzgodnień międzynarodowych. Od samego początku prac nad projektami linii dużych prędkości w Polsce zakładano wydłużenie linii dużych prędkości do Niemiec i Republiki Czeskiej. Wymaga to przeprowadzenia uzgodnień międzynarodowych. Już w 2010 r. w maju podpisano porozumienie państw Grupy Wyszehradzkiej obejmujące m.in. budowę sieci dużych prędkości pomiędzy tymi Państwami.

Plan sieci kolei dużych prędkości państw Grupy Wyszehradzkiej 

Czytaj więcej...

Szukaj

Partnerzy

Aktualności

W Wielkiej Brytanii George Osborne, kanclerz Skarbu, zapowiedział, że w projekty kolejowe zostanie zainwestowane 1,4 mln funtów.

Więcej…

Technika

fot. Sebastian Terfloth

Na bazie zespołu ICE-V w 1997 r. zbudowano prototypowy zespół ICE-S, który z założenia miał być podstawą do konstrukcji pociągów ICE trzeciej generacji.

Więcej…